เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Review ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
ชื่อเรื่อง จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Review ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Review ประจำปี ๒๕๖๔


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย