เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ระบบงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ระบบงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 25 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย