เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S)
วันประกาศ 28 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย