เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล ORACLE และระบบ ERP ด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล ORACLE และระบบ ERP ด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันประกาศ 29 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 29 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย