เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและกฎหมาย |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและกฎหมาย
วันประกาศ 30 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เผยแพร่แผนจ้างเหมาให้ความเห็นการบริหารและกฎหมาย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย