เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.566 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่อง เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.566 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันประกาศ 30 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย