เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข้อมูลข่าวสารสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร ททท |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข้อมูลข่าวสารสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร ททท
วันประกาศ 30 ก.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างบริการข้อมูลข่าวสารสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร ททท.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย