เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา(อาคารทรงไทย) และศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) ปี 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา(อาคารทรงไทย) และศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) ปี 2564
วันประกาศ 1 ต.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สอย.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย