เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่เก็บเอกสารและคู่มือส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่เก็บเอกสารและคู่มือส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564
วันประกาศ 3 ต.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย