เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย
วันประกาศ 24 พ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย