เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุ
วันประกาศ 26 พ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย