เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วันประกาศ 30 พ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 พ.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย