เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)
วันประกาศ 27 พ.ย. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย