เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ของ ททท. ประจำปี 2564 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ของ ททท. ประจำปี 2564
วันประกาศ 2 ธ.ค. 2563
วันหมดอายุ 9 ธ.ค. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ ททท. ประจำปี 2564


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย