เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการดูแลเว็บไซต์และระบบรับสมัครขอรับมาตรฐาน SHA และจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการดูแลเว็บไซต์และระบบรับสมัครขอรับมาตรฐาน SHA และจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA
วันประกาศ 18 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการดูแลเว็บไซต์และระบบรับสมัครมาตรฐาน SHA และจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจ SHA


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย