เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรม Expat Fair for Sport Tourism แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรม Expat Fair for Sport Tourism แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
วันประกาศ 18 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ยกเลิกประกาศผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย