เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ของ ททท.สำนักงานตาก (ไตรมาส 1/64 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 6363)
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย