เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กองอาคารสถานที่ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กองอาคารสถานที่
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กองอาคารสถานที่


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย