เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสของกลุ่มงานอำนวยการด้านบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสของกลุ่มงานอำนวยการด้านบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันประกาศ 20 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย