เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Content และตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบน Social Media ของ สซน. |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Content และตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบน Social Media ของ สซน.
วันประกาศ 21 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย