เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
วันประกาศ 21 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กตย.
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2564 กตย.


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย