เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันประกาศ 22 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย