เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างสรรค์ Content สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible & CSR) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างสรรค์ Content สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible & CSR)
วันประกาศ 22 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2565
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย