เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
165 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2561
164 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) 16 พ.ย. 2561
163 จ้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและวัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน 5 มิ.ย. 2561
162 ประกวดราคาจ้างการพัฒนา Online Content และกำกับการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2561
161 จ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 20 รายการ 20 ก.พ. 2561
160 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 2560
159 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน และพื้นที่บริเวณรอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ส.ค. 2560
158 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการจัดเลี้ยงและพนักงานบริการทั่วไป ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ส.ค. 2560
157 จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ส.ค. 2560
156 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน สำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการ 7 ส.ค. 2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย