เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
หน้า: 1 [ 2 ]
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
27 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561 - 18 ธ.ค. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย