เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1734 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
1733 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารชั่วคราว ททท.สำนักงานลพบุรี ปี 2563 30 ก.ย. 2564
1732 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรต) 30 ก.ย. 2564
1731 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างโครงการเงิยรายได้ (กบจ.) 30 ก.ย. 2564
1730 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดทำข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทย(77 จังหวัด) 30 ก.ย. 2564
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวนขนาด ๑๘,๕๐๐ บี ทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๓๓,๔๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
1728 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมติดโลโก้ Amazing Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
1727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยว ความยาว ๒ นาที ทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในต่างประเทศ 24 มี.ค. 2563
1725 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำกลยุทธ์์และผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในภาวะวิกฤติ COVID-19 23 มี.ค. 2563
1724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน (DMS) 30 ก.ย. 2564
1723 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
1722 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดซื้อข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 30 ก.ย. 2564
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ สำรองคลังพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
1720 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ 30 ก.ย. 2564
1719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
1718 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2/2562 (กสต.) 30 ก.ย. 2564
1717 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถ่ายโอนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 30 ก.ย. 2564
1716 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแนวทางพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ประจำปี 2563-2567 ของ ททท. 30 ก.ย. 2564
1715 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 4/2562 (ก.ค.-ก.ย. 62) ของ สซน. 20 มี.ค. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย