เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
905 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างจัดรายการนำเที่ยวเส้นทางอาหารสำหรับสื่อมวลชน ภายใต้กรอบความร่วมมือ Southern Tourism Corridor (STC) 15 ก.ค. 2562
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Premium Crafts at Museum Siam แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
902 ประกาศแผนจ้างดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการภาคพื้นดินในพื้นที่กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง และทัศนศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของคณะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กิจกรรม Thailand - Gateway to ASEAN Economic Community (AEC) 30 ก.ย. 2562
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิ่งในประเทศไทย ทางสื่อออนไลน์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2562
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการภาคพื้นดินในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และใกล้เคียง และทัศนศึกษาในสาธารณรัฐสหภาพพม่ากิจกรรม Thailand - Gateway to The ASEAN Economics Community (AEC) 30 ก.ย. 2562
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลภาพรวมสินค้าการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
897 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการประกวดนวัตกรรม ททท. ประจำปี 2562 (TAT Amazing Idea Awards 2019) โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
896 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดิน สำหรับ Food Influencers จากอิตาลี 30 ก.ย. 2563
895 จ้างดำเนินการออกแบบและผลิตหนังสือ Premium Nostalgia...More Legacy มรดกแห่งสยาม 7 อารยวิถีแห่งลุ่มน้ำภาคกลาง 30 ก.ย. 2563
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise @Udon Thani แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
893 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.วันธรรมดาน่าเที่ยว.com โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
892 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 30 ก.ย. 2563
891 ประกาศเผยแพร่แผนประจำ 63 สดบ 30 ก.ย. 2563
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
889 ประกาศผลผู้ชนะดำเนินการวางแผน ผลิต และโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) 30 ก.ย. 2563
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing เส้นทางกรุงเทพฯ –สงขลา – พัทลุง - สงขลา - กรุงเทพฯ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 30 ก.ย. 2563
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing เส้นทางกรุงเทพฯ -นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 30 ก.ย. 2563
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งบูธประเทศไทยในงาน MITM PENANG 2019 ครั้งที่ 2 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย