เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เส้นทางขับรถท่องเที่ยวเมืองรอง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เที่ยวกระชับพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม EXPAT FAIR for SPORT TOURISM แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2565
2811 ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการเดินทางฯระบบขนส่งสาธารณะ 30 ก.ย. 2565
2810 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 2 9 เม.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ของกลุ่มงานอำนวยการด้านบริหาร 9 เม.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทลงบทความประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Thailand & Qatar Airways Golf Cup 2021 ในนิตยสาร Golf & Turismo 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ใน Application Club House ประเทศอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ของ สปก. 9 เม.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โครงการ Super Great Health โดยวิธีคัดเลือก 9 เม.ย. 2564
2804 ประกาศแผนจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม Camping & Camper Mart 2021 ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Life Style @ ภาคกลาง 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการสื่อสารการตลาดเผยแพร่โฆษณาและดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยม 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 ของ สอก. 30 ก.ย. 2565
2801 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)กองงบประมาณ 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Ebook และผลิตหนังสือรวบรวมข้อมูลแคมเปญโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2565
2799 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ของ กองกลยุทธ์การตลาด (เพิ่มเติม) 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรม อร่อยสะหงาด อาหารพื้นบ้านตราด 2564 30 ก.ย. 2565
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรม เที่ยวสนุก สุขสะหงาด เที่ยวตราด ไม่ไกลอย่างที่คิด 2564 30 ก.ย. 2565
2796 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองเลขนุการและวิเทศสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2564 8 เม.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศรายการประเภทวาไรตี้ท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการกระตุ้นการออกเดินทางท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2565
2794 โครงการพัฒนาหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย