เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างสรรค์ Content สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible & CSR) 30 ก.ย. 2565
2620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2565
2619 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1 ปี 2564 (กองการเงิน) 30 ก.ย. 2565
2618 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 30 ก.ย. 2565
2617 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Content และตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบน Social Media ของ สซน. 30 ก.ย. 2565
2616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้เเคมเปญ Amazing Thailand 2021 และการจัดทำกลยุทธ์แนวทางการสื่อสารสำหรับตลาดต่างประเทศ ปี 2565 21 ม.ค. 2564
2615 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายงานที่ไม่ได้ดำเนินการช้ระบบ EGP ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ของ ททท. สำนักงานเฉิงตู 20 ม.ค. 2564
2614 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสของกลุ่มงานอำนวยการด้านบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2613 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 กองอาคารสถานที่ 30 ก.ย. 2565
2612 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 30 ก.ย. 2564
2611 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 1/2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 30 ก.ย. 2564
2610 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสของ ททท. ฮ่องกง (ไตรมาสที่ 1/2564) 30 ก.ย. 2565
2609 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 ของ สนย. 30 ก.ย. 2565
2608 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้ดูแล Instagram และ Facebook ตลาดอิตาลี สกร.ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
2606 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 1 (กองงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ2564 19 ม.ค. 2564
2605 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563) ของ ททท.สำนักงานระยอง 30 ก.ย. 2565
2604 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างจัดกิจกรรม Expat Fair for Sport Tourism แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2565
2603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่าน Influencer Marketing ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2565
2602 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการดูแลเว็บไซต์และระบบรับสมัครขอรับมาตรฐาน SHA และจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย