เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1908 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (เม.ย. - มิ.ย. 63) 30 ก.ย. 2564
1907 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้ลงในระบบ egp ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 ) ททท. สำนักงาน กรุงปราก 30 ก.ย. 2564
1906 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทย 3 ก.ค. 2563
1905 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเผยแพร่เนื้อหาประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นต่อ New Normal ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านสื่อออนไลน์ 3 ก.ค. 2563
1904 เช่าสถานที่จัดประชุม TATAP2021 30 ก.ย. 2564
1903 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาส3ของ สอก. (เม.ย-มิ.ย.63) 30 ก.ย. 2564
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ 2 ก.ค. 2563
1901 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ ททท. 30 ก.ย. 2564
1900 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3/2563 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ของ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2564
1899 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 30 ก.ย. 2564
1898 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ของ สจต. 30 ก.ย. 2564
1897 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๓) ของ สฉต. 1 ก.ค. 2563
1896 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 30 มิ.ย. 2563
1894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM) 30 มิ.ย. 2563
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบ New Normal ในงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จังหวัดอุบลราชธานี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ “ชีพจรลงSouth...Wow ทุกสไตล์” ปี 2563 รูปแบบ New Normal 30 ก.ย. 2564
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จ.อุบลราชธานี 30 ก.ย. 2564
1889 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal “ฟิตก่อนเที่ยว แบบ New Normal” 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย