เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งบรรยากาศ พร้อมระบบแสง-เสียง และการแสดงภายใต้แนวคิด "สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง" ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 32 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
1319 แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2020 @Kalasin 13 พ.ย. 2562
1318 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องที่ยวเชิงลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
1317 จัดจ้างบริษัท PR และ Digital Marketing Agency ในพืันที่แคนาดา ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานคอนเสิร์ตวง KISS ในประเทศออสเตรเลีย 3 ธ.ค. 2562
1315 จ้างจัดทำบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลดโลกเลอะ ในงาน 390 ปี เมืองชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเท่ พัทลุง 30 ก.ย. 2563
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Celebrity และสื่อมวลชนจากตุรกี จำนวน ๗ ราย 30 ก.ย. 2563
1313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชน จำนวน ๙ ราย เข้าร่วมกิจกรรม Mega Fam Trip ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2563
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะช่างภาพจากสเปนเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
1311 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจะจ้างบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ บริษัทนำเที่ยวจำนวน 5 ราย จากโปรตุเกส เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 30 ก.ย. 2563
1310 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคูหาประเทศไทย ในงานส่งเสริมการขาย China International Travel Mart (CITM) 2019 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการก่อสร้าง ตกแต่ง และ รื้อถอน Thailand Stand ในงานส่งเสริมการขาย TTG ๒๐๑๙ สกร. 30 ก.ย. 2563
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหาข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 สกร. 30 ก.ย. 2563
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ Running Heroes ของประเทศออสเตรเลีย 30 ต.ค. 2562
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ Trade Media ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2563
1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาย้ายร้านประชารัฐภาคอีสาน37 แห่ง 1 พ.ย. 2562
1304 ประกาศผลผู้ชนะจ้างทีมถ่ายภาพนิ่งเเละวิดีโอสำหรับคณะ Millennial Connect FAM Trip ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2562
1303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว Premium Trip และกิจกรรม CSR Travel Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสื่อออนไลน์ของ Expedia 30 ก.ย. 2563
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Vouchers Cold Storage สำหรับใช้ในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย