เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบูธเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ฯ 30 ก.ย. 2563
611 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการภาคพื้นดิน Amazing Thailand FAM Trip from Indonesia and Malaysia 2019 30 ก.ย. 2563
610 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบและจัดทำพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาด (TAT STUDIO) 30 ก.ย. 2563
609 ประกาศผลผู้ชนะประกาศราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ฯ 30 ก.ย. 2563
608 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำสินค้าการท่องเที่ยว Green A La carte 30 ก.ย. 2563
607 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ของ ททท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2563
606 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ตามกระบวนการที่สำคัญของ ททท. 30 ก.ย. 2563
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างจัดกิจกรรม มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี 2562 The Great Mekong Bike Ride 2019 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการภาคพื้นดินคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว สื่อมวลชนและตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ South Cotabato จากฟิลิปปินส์ เดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่เชียงราย เชียงใหม่ 10 ม.ค. 2562
602 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรม Experience New Variety of Amazing Thailand 30 ก.ย. 2563
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการกิจกรรมโซน ๗ เมืองไทยสวยด้วยสองมือ ขยะให้โชค ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖๒ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
600 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนการทำงานระยะที่ 3 30 ก.ย. 2562
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบริหารจัดการกิจกรรมด้าน Digital Marketing ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ Thanks A Million.sg 30 ก.ย. 2562
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการกลยุทธ์การสื่อสารและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ 7 ม.ค. 2562
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศรายการเพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
596 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดทำบูธเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ฯ 30 ก.ย. 2563
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารชั่วคราวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (สชร.) 30 ก.ย. 2563
594 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2562
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบและจัดทำคูหาประเทศไทย แบบคืนพัสดุพร้อมรื้อถอนในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว ASEAN Tourism Forum 2019 (ATF 2019) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 30 ก.ย. 2562

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย