เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
1059 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี 2019 (กปต.) 30 ก.ย. 2563
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวคิดในการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ amazingไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ 30 ก.ย. 2563
1056 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Individual Blogger Trip – North of Thailand 30 ก.ย. 2563
1055 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ Upcycling the Oceans Thailand ปีที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสร้างและรื้อถอนคูหาประเทศไทย ในงาน Taste of Rome 30 ก.ย. 2563
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Chef ในงาน Taste of Rome ๒๐๑๙ ณ กรุงโรม 30 ก.ย. 2563
1052 ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแผนการตรวจสอบฯ 30 ก.ย. 2563
1051 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย. 2562
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก 30 ก.ย. 2563
1049 ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาจ้างบริหารจัดการภาคพื้นดินคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2562
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Thai Fest in Eco park at Tashkent, Uzbekistan 30 ก.ย. 2563
1047 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ชิม ชอป ใช้ 17 ก.ย. 2562
1046 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้าง จ้างดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 30 ก.ย. 2563
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ Thailand Tourism Virtual Market (TTVM) 30 ก.ย. 2563
1044 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2-3 สลด. 30 ก.ย. 2563
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Influencer เข้าร่วม Luxperience Trip with Influencer ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2562 ณ จ. ภูเก็ต-กรุงเทพฯ 30 ก.ย. 2563
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำใจ รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้นรับนักท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
1041 ประการผลผู้ชนะโครงการน้ำใจรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย