เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2497 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ของ ททท. ประจำปี 2564 9 ธ.ค. 2563
2496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง THAILAND TRAVELLER VOICE 30 ก.ย. 2564
2495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) 30 ก.ย. 2564
2494 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Thailand Responsible Tourism Communication Project 2021 30 ก.ย. 2564
2493 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดิน กิจกรรม Business Leisure Activity Phuket SMART Link 30 ก.ย. 2564
2492 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 30 พ.ย. 2563
2491 โครงการ Phuket Great Time กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย 30 ก.ย. 2564
2490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2489 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการห้าง ททท. Tourism Department Store 2021 และโครงการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2488 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2487 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งบรรยากาศ พร้อมระบบแสง-เสียง และการแสดง ภายในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2484 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ งานกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กบค. ประจำปีงบฯ 2564 30 ก.ย. 2564
2483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2564
2482 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว 24 พ.ย. 2563
2481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์และ Server ของ สปร. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563
2480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของ สปร. ประจำปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้รวบรวม ประมวลผล Update และให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย