เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) สปร. 30 ก.ย. 2565
2815 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ททท. สำนักงานนราธิวาส 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย และสร้างภาพลักษณ์ Corporate social responsibility (CSR) แบรนด์ Amazing Thailand ในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ททท. สำนักงานนิวเดลี 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2 (ระบบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 30 ก.ย. 2565
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามการพัฒนาบุคลากรตามระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (Competency Assessment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2808 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองกลาง 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมแห่งความผ่อนคลาย (Stress Free Festival) 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากร ททท. เพื่อรองรับระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp ไตรมาส 1/2564 สอด 30 ก.ย. 2565
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างสรรค์ Content สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible & CSR) 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2565
2799 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1 ปี 2564 (กองการเงิน) 30 ก.ย. 2565
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 30 ก.ย. 2565
2797 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Content และตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบน Social Media ของ สซน. 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย