เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 11 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2405 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2404 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 63 (ม.ค.-มี.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2563
2403 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างศูนย์บริการข่าวสารหนองคายประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กวส. 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของ ททท.สำนักงานสิงคโปร์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ททท.สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 ก.ย. 2563
2393 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ททท. สำนักงานปารีส ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเปลงไฟล์ภาพยนตร์โฆษณา ชุด These Feelings are Waiting for you สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐโปเเลนด์ 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี2564 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศแผนการจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะจ้างวิเคราะห์ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 6 รายการ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย