เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ของ กตอ. ไตรมาส 4 ปีงบ 2563 30 ก.ย. 2564
2600 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่ผ่านระบบ e-GP) ของ กงย. ไตรมาส 4 ปีงบ 2563 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของสซน. 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส กองกฎหมาย ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) สสป. 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดตะวันออกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานจาการ์ตา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของ ททท. ในตลาดฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนบริหารจัดการด้านสื่อสังคมออนไลน์และบริหารจัดการด้านเว็บไซต์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในตลาดเนเธอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนบริหารจัดการด้านสื่อสังคมออนไลน์ของของ ททท. ในตลาดเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้านเว็บไซต์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ททท. ในตลาดฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทจัดส่งเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่เก็บเอกสารและคู่มือส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ททท. ประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย