เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 30 ก.ย. 2564
2405 เช่าอาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานลำปาง จำนวน 3 ปี (2564-2566) 30 ก.ย. 2564
2404 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไ่ตรมาส1-3ปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือและ infographic ๒D Animation เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness in Thailand 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี 30 ก.ย. 2564
2398 การเช่าอาคารที่ทำการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ททท.สำนักงานโทรอนโต 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยผ่านผู้มีชื่อเสียง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Content ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ด้านสินค้าท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2394 จ้างประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคใต้หลังวิกฤตโควิด-19 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สฟก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างทำวิดีโอคลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย (จ.เชียงใหม่และกระบี่) ภาษาญี่ปุ่น 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ททท.สำนักงานสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ประจำสำนักงาน สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2390 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการการท่องเที่ยวประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ของสำนักงานจาการ์ตา จำนวน 2 รายการ 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานจาการ์ตา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองพัฒนาระบบ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย