เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปี 2564 30 ก.ย. 2565
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ของ สกป. ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุที่ออกอากาศทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 1/2564 ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สำนักงานจาการ์ตา ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ กองตลาดเอชียตะวันออก ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม EXPAT FAIR for SPORT TOURISM แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศแผนจัดจ้างจัดกิจกรรม Amazing Thailand Online ภายใต้โครงการ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม (PM) 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการ Website และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในถนนสายรองและในพื้นที่เมืองรอง โครงการ เที่ยวเมืองรอง ช่วง Long weekend 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ ททท. สำนักงานดูไบ 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Content ข้อมูลสินค้า Responsible Tourism และ CSR เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ ททท.ไทเป 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำโปสเตอร์มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย