เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] 14 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำความสะอาดสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2599 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้แทนตลาดอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2598 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้แทนตลาดสเปน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2597 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์ตลาดอิตาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2596 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2595 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการ ททท. สำนักงาน กรุงโรม ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สกร. 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง/เช่า ปีงบประมาณ 2564 ของ ททท.สำนักงานโทรอนโต 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา(อาคารทรงไทย) และศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการรับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่4 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของสำนักงานจาการ์ตา 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะเช่าสำนักงานที่ทำการและค่าบริการส่วนกลาง สนล ปี 2564-2566 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของกองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข้อมูลข่าวสารสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร ททท 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย