เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะจ้างเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ Out Of Home (ป้ายบิลบอร์ด)บริเวณริมทางด่วนพระราม 9 ขาเข้า 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารและจัดจำหน่ายอนุสาร อ.ส.ท. แทน ททท. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินการสำคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ กองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปข่าวท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในสภาวะวิกฤต 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Amazing Thailand Countdown 2021 "Royal Bangkok Symphony Orchestra" @Tha Phae 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวท่องเที่ยวปลอดภัยกับ เพลินไทย Smart Map 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์สำหรับตลาดต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียง ช่วงปีใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่จอดรถยนต์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เก็บสิ่งของและเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทจัดทำ Platform แบบสอบถาม (Survey) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ Covid -19 ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Thailand Responsible Tourism Communication Project 2021 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูปแบะก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สำหรับตลาดต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงปีใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2797 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย