เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปลวก อาคาร ททท.สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2599 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานโฮจิมินห์ 30 ก.ย. 2564
2597 เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.566 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นรถยนต์ประจำ ททท สำนักงานโฮจิมินห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น IMac 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการให้ความเห็นการบริหารและกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2593 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ททท.สำนักงานตาก 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และระบบป้องกันไวรัส/ระบบบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ลักษณะตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน สำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 25 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดออสเตรียประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย