เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] 15 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign บนออนไลน์แพลตฟอร์ม Urlaubsguru 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign ในเว็บไซต์ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สกว. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหน้ากาก Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. สำนักงานกรุงปราก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ททท.สำนักงานเซี่ยงไฮ้ 10 ต.ค. 2563
2394 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ททท.สนง.ฟูกูโอกะ จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประจำ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าพับได้ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคอนเท้นต์จังหวัดภูเก็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (กสต.) 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย