เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดสวิตเซอร์แลนด์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคู่สายโทรศัพท์ Digital ISDN สำหรับระบบ TAT Call Center 1672 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะจ้างผู้จัดการตลาด สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ททท.สำนักงานภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลงใน Social Media ของสำนักงานจาการ์ตาประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล และบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ท่า ททท. www.tourismthailand.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงระบบโมบาย แอปพลิเคชั่น และระบบ Data API โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะให้เช่าอาคารศูนย์หนองคายปี 64 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง Social Media ตลาดบังคลาเทศ ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะศูนย์หนองคาย 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย