เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2405 ประกาสผุ้ชนะรายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานขับรถเที่ยว ฝนนี้ไม่เหงา ที่เขาค้อ 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Online Campaign บน Urlaubsguru และ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการภาคพื้นดิน RT in Action for the New Normal Travellers ณ จังหวัดตรังและกระบี่ 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับประจำสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กลข.) 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สซน.) 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์สำหรับกลุ่มระดับบนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำประเภทข่าวสารและไลฟ์สไตล์ของบุคคลระดับชั้นนำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสารออนไลน์สำหรับกลุ่มสตรีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมกับ The Michelin Guide Thailand 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้มีชื่อเสียงด้านดนตรีจัดทำและเผยแพร่ Content โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในโอกาสครบรอบ 45 ปี คามสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์ตราเครื่องหมาย ททท. และสติกเกอร์ชื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม “Expat Fair 2020” แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2388 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Shopping Voucher จากผู้ประกอบการด้านห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย