เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] 16 [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร บทความ เนื้อหา สกู๊ปข่าว ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบุธนิทรรศการพร้อมตกแต่งในงาน OTOP City 2020 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศแผนการบำรุงรักษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกับพันธมิตรผ่านทาง www.thailandfestival.org/thailandfestival, www.thailandfestival.org และ Facebook Page : Thailand Festival 31 ต.ค. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหิรัญกิจ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะผลิตและออกอากาศรายการวาไรตี้ท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการและจัดกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ของ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Platform Online Training โครงการ Amazing Thailand Specialist Season 2 30 ก.ย. 2564
2807 จัดกิจกรรมท่องเที่ยว Premium Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 30 ก.ย. 2564
2806 จ้างหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารระดับสูง 30 ก.ย. 2564
2805 การจัดกิจกรรม CSR Travel Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ณ จังหวัดตรัง 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ Amazing Thailand Happy Quarantine 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและบริหารจัดการเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยว ออกอากาศทางรายการข่าวเย็น 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดา ภายใต้ชื่อกิจกรรม "วันธรรมดาชาเลนจ์" 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย