เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Shopping Voucher จากผู้ประกอบการด้านห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของราชอาณาจักรเบลเยียม 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสารสำหรับสตรีในราชอาณาจักรเบลเยียม 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมวันส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ททท. ประจำปี 2563 (TAT CG Day 2020) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนบทความสินค้าบริการท่องเที่ยวประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กวจ. 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวชั้นดาดฟ้าอาคารจอดรถ ททท. สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ "บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน" 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฎหมาย EU GDPR และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบพร้อมโปรแกรม โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดของมาตรการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสำหรับตลาดสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดอบรมหลักสูตร The Art of Happiness เทคนิคสร้างความสุขและสำเร็จไปด้วยกัน 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิต Music Video ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยไปสู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านบทเพลงของ Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation RBSO 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดินและการจัดรายการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย โครงการ RT in Action for New Normal Travelers เส้นทางกาญจนบุรี-สมุทรสงคราม 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการเช่าห้องประชุม (กบจ.) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย