เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 10 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี โดยวิธีการคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและสำรองระบบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระบบ IP Phone และเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างบริการด้านนักการภารโรง 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานรักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ตลาดเยอรมันประจำงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋ง ๒ ตอนสำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่ง ผทท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ TAT Media Stocks เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2583 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าที่ราชพัสดุสำหรับอาคารสำนักงาน ททท.ภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย