เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 17 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง THAILAND TRAVELLER VOICE 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Thailand Responsible Tourism Communication Project 2021 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดิน กิจกรรม Business Leisure Activity Phuket SMART Link 30 ก.ย. 2564
2811 โครงการ Phuket Great Time กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการห้าง ททท. Tourism Department Store 2021 และโครงการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งบรรยากาศ พร้อมระบบแสง-เสียง และการแสดง ภายในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ งานกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กบค. ประจำปีงบฯ 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของ สปร. ประจำปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้รวบรวม ประมวลผล Update และให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ประมวลผลข้อมูลทางการตลาดของตลาดฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย