เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 29 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องบริการสุขอนามัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะตู้ 7 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นรถส่วนกลางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างบริหารจัดเก็บเอกสารและจัดส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานบัญชีส่วนกลาง) 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส และบริเวณโดยรอบ 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S) 30 ก.ย. 2564
2591 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการบล็อค Discover Amazing Stories ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบประเมินและวัดผลการดำเนินงานพนักงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเลี้ยงและพนักงานบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมของ สกป. ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 28 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมาอุปกรณ์สำนักงาน สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย