เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำหน้าที่ผู้แทนตลาดในมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซีของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง (Drum ยี่ห้อ OKI)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2593 แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าที่ทำการและบริการส่วนกลางของ สนล. ปร 2564-2566 งบผูกพัน 30 ก.ย. 2564
2592 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัโครงการบำรุงรักษาและแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และ Mobile Application ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล MS SQL และการตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน และระบบทำเนียบพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดการด้านภาษี ของ สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2584 เช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ระบบงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2582 จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Review ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย