เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองเลขนุการและวิเทศสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2564 8 เม.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศรายการประเภทวาไรตี้ท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการกระตุ้นการออกเดินทางท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2565
2814 โครงการพัฒนาหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 2/2564 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2/2564 ของกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว 8 เม.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท ไตรมาส 2 ของ สซล. 30 ก.ย. 2565
2810 ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2564 ของ สนย. 7 เม.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรงพื้นผิวชั้นดาดฟ้าอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2565
2808 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ททท.สำนักงานเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ของ สทป.. 30 ก.ย. 2565
2806 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู้วิกฤต Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2564
2805 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ของ สจต. 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวภาคเหนือผ่านการผสมผสานสื่อออนไลน์แบบประยุกตืภายใต้แนวคิด UNEEN NORTH 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการวางแผนเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ ททท. ทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.64) ของ สสฎ. 4 เม.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาในด้าน Multimedia Ad On Web 30 ก.ย. 2565
2800 จ้างจัดงานโครงการ Amazing morganic Chiang Mai ล้ำลำ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2799 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2565
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ของ สกว. 30 ก.ย. 2565
2797 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมสงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย