เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง 14 ต.ค. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ของปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (กงบ.) 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กองเลขนุการและวิเทศสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4/2563 ของ สกว. 30 ก.ย. 2564
2401 จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินกิจกรรม DMC Fam Trip เส้นทางราชบุรี-กาญจนบุรี 9 ต.ค. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้านประจำ ททท.สำนักงานตรัง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรพย์สินของ ททท.สำนักงานตรัง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท.สำนักงานตาก (ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาส4ของสอก.(ก.ค.-ก.ย.63) 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว 9 ต.ค. 2563
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาส ของ สปก. (ไตรมาส 4) 9 ต.ค. 2563
2393 การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี 2563 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2563) ของ สตฮ. 30 ก.ย. 2564
2391 เช่าที่จอดรถยนต์ ณ ที่ทำการสำนักงาน ของ สปก. ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 30 ก.ย. 2563
2390 จ้างเหมาบริษัททำหน้าที่ผู้แทนตลาดพื้นที่ มณฑล Heilongjiang, Liaoning, Jilin ปีงบประมาณ 2564 7 ต.ค. 2563
2389 จ้างเหมาบริการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวไทยบน WeChat Weibo และ Tik Tok ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 7 ต.ค. 2563
2388 เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถประจำสำนักงานปักกิ่ง ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 7 ต.ค. 2563
2387 งเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ ของ สปก. ประจำปีงบประมาณ 2564 7 ต.ค. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย