เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้าน Health and Wellness ในนิตยสารด้านสุขภาพ พร้อมจัดทำกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จัดส่งให้สมาชิกในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผลผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 30 ก.ย. 2564
2402 จ้างเหมาทำของที่ระลึกสำหรับงาน Drive and Fun in Thailand 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุม TATAP 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Music by the sea เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ระยอง ในรูปแบบ Mini Concert @ Rayong แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียแปซิฟิก 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่ 3/2563 กกง. 30 ก.ย. 2564
2395 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความสามารถการทำงานระบบเครือข่าย ททท. 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2563) - ททท.สำนักงานนราธิวาส 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุที่ออกอากาศทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเชิงการตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63077324930) 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3/2563 ของ สซฮ. 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์สำหรับตลาดต่างประเทศประเภทสารคดีที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่สร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ททท. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย