เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กวส. 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของ ททท.สำนักงานสิงคโปร์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ททท. สำนักงานปารีส ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเปลงไฟล์ภาพยนตร์โฆษณา ชุด These Feelings are Waiting for you สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐโปเเลนด์ 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี2564 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศแผนการจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะจ้างวิเคราะห์ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 6 รายการ 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน GREENDEE TRIP หิ้วตะกร้าเข้าสวน เรียนรู้วิถีอินทรีย์ 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานชุมพร ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กยท. 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สกท. 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย