เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2616 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแคมเปญออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2615 ประกาสผู้ชนะการจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Think World’s Premium Rice 30 ก.ย. 2564
2614 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรม Amazing Thailand City Jungle Adventure 30 ก.ย. 2564
2612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับประจำสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 30 ก.ย. 2564
2609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2608 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน ททท. 30 ก.ย. 2564
2607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดูแลเว็บไซต์ ของ สซน.(www.amazingthailand.com.au) (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) 30 ก.ย. 2564
2606 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 30 ก.ย. 2564
2605 เช่าอาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานลำปาง จำนวน 3 ปี (2564-2566) 30 ก.ย. 2564
2604 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไ่ตรมาส1-3ปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2603 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือและ infographic ๒D Animation เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 30 ก.ย. 2564
2602 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2601 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness in Thailand 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย