เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส กองกฎหมาย ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) สสป. 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดตะวันออกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานจาการ์ตา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ของ ททท. ในตลาดฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนบริหารจัดการด้านสื่อสังคมออนไลน์และบริหารจัดการด้านเว็บไซต์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในตลาดเนเธอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนบริหารจัดการด้านสื่อสังคมออนไลน์ของของ ททท. ในตลาดเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้านเว็บไซต์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ททท. ในตลาดฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทจัดส่งเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่เก็บเอกสารและคู่มือส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ททท. ประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำความสะอาดสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2799 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้แทนตลาดอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2798 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้แทนตลาดสเปน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2797 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์ตลาดอิตาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย