เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจข้อมูลพฤติกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงวิกฤติโควิด-19 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563) กปน. 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์รายวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถุง Goody Bag Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและออกอากาศรายการ ประเภทวาไรตี้ท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการ My Thailand Bucket List 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาแและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 (กองกลาง) 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดทำระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) ของ สนย. 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ของ สนย. 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย