เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ กบค. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองอาคารสถานที่ จำนวน 19 รายการ) 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการสร้างสรรค์สินค้าอาหารเพื่อการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส 3/2563) กงค. 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส 2/2563) กงค. 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส 1/2563) กงค. 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทีศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ประเภทข่าวที่มีชื่อเสียง 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากำหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign บนออนไลน์แพลตฟอร์ม Urlaubsguru 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign ในเว็บไซต์ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สกว. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย