เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 25 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหน้ากาก Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. สำนักงานกรุงปราก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ททท.สนง.ฟูกูโอกะ จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประจำ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าพับได้ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคอนเท้นต์จังหวัดภูเก็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (กสต.) 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาสผุ้ชนะรายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานขับรถเที่ยว ฝนนี้ไม่เหงา ที่เขาค้อ 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Online Campaign บน Urlaubsguru และ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการภาคพื้นดิน RT in Action for the New Normal Travellers ณ จังหวัดตรังและกระบี่ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย