เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ททท.สำนักงานตาก 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และระบบป้องกันไวรัส/ระบบบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ลักษณะตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน สำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 25 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดออสเตรียประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดสวิตเซอร์แลนด์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคู่สายโทรศัพท์ Digital ISDN สำหรับระบบ TAT Call Center 1672 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะจ้างผู้จัดการตลาด สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย