เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2404 เช่าสถานที่จัดประชุม TATAP2021 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบEGPประจำไตรมาส3ของ สอก. (เม.ย-มิ.ย.63) 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3/2563 (เมษายน – มิถุนายน 2563) ของ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ของ สจต. 30 ก.ย. 2564
2396 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบ New Normal ในงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จังหวัดอุบลราชธานี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ “ชีพจรลงSouth...Wow ทุกสไตล์” ปี 2563 รูปแบบ New Normal 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จ.อุบลราชธานี 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal “ฟิตก่อนเที่ยว แบบ New Normal” 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal "เที่ยวบ้านเพื่อน 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประติมากรรมเทียนรูปช้างแกะสลัก และสัญลักษณ์ ททท. ครบรอบ ๖๐ ปี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย