เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวิดีโอและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ ชุด 5 ภูมิภาค เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมแผนการตลาดของแต่ละภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศแผน โครงการแคมเปญออนไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะโครงการการจัดหาจอ TV ขนาด 86 นิ้ว เพื่อสนับสนุนการทำงาน ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยการตลาดท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center ) 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เนื้อหาน้ำใจคนไทยจากวิกฤต COVID-19 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตและเปยแพร่สกู๊ปข่าวสารของ ททท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการ Holiday For Heroes 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการผลิตวีดีโอสอนทำอาหารไทยและประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยผ่าน KOL ฟิลิปปินส์และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการท่องเที่ยวแบบ New Normal 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธิ์ในภาวะวิกฤติ 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ Top celebrity & Influencer และคู่รัก จากสเปน สกร. 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวชาวนอร์ดิกกลุมความสนใจเฉพาะ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Health , Wellnes and Sports tourism ของ สตฮ. 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย