เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] 27 [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ททท.สำนักงานภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลงใน Social Media ของสำนักงานจาการ์ตาประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล และบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ท่า ททท. www.tourismthailand.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงระบบโมบาย แอปพลิเคชั่น และระบบ Data API โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะให้เช่าอาคารศูนย์หนองคายปี 64 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง Social Media ตลาดบังคลาเทศ ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะศูนย์หนองคาย 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 10 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี โดยวิธีการคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและสำรองระบบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย