เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยทำงาน 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุประเภทข่าว 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ของ สกร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์อาหารไทยและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 30 ก.ย. 2564
2402 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 16 และโครงการ The Central Legacy Festival 30 ก.ย. 2564
2399 30 ก.ย. 2564
2396 จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2395 เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม รผน.สัญจร ภูมิภาคภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2564
2393 จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โครงการคิดถึง...อาหารจานโปรด (Thailand Food Paradise) 30 ก.ย. 2564
2391 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุง Website , Mobile Application และ API ของ ททท. ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กสส.) 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่สร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรม Missing Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย