เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างบริการด้านนักการภารโรง 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานรักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ตลาดเยอรมันประจำงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋ง ๒ ตอนสำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่ง ผทท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ TAT Media Stocks เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2803 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าที่ราชพัสดุสำหรับอาคารสำนักงาน ททท.ภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 29 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องบริการสุขอนามัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะตู้ 7 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นรถส่วนกลางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างบริหารจัดเก็บเอกสารและจัดส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานบัญชีส่วนกลาง) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย