เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 29 [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะตู้ 7 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นรถส่วนกลางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างบริหารจัดเก็บเอกสารและจัดส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานบัญชีส่วนกลาง) 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส และบริเวณโดยรอบ 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S) 30 ก.ย. 2564
2811 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการบล็อค Discover Amazing Stories ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบประเมินและวัดผลการดำเนินงานพนักงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเลี้ยงและพนักงานบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมของ สกป. ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 28 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมาอุปกรณ์สำนักงาน สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำหน้าที่ผู้แทนตลาดในมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซีของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย