เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2/2564 ของ สลอ. 30 ก.ย. 2565
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2/2564 สทต. 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ของ สกป. 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้แก่คณะรัฐมนตรี 30 ก.ย. 2565
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ กองตลาดเอชียตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ Work from Everywhere 30 ก.ย. 2565
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารชั่วคราว ททท.สำนักงานลพบุรี ปี 2564 30 มี.ค. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2564โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการศึกษาแนวทางสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 30 ก.ย. 2565
2806 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 31 มี.ค. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรม Local to Global 30 ก.ย. 2565
2804 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “คิดถึง...เมืองรอง @อีสาน” ประจำปีงบประมาณ 2564 31 มี.ค. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อศักยภาพ 30 ก.ย. 2565
2801 โครงการจัดซื้อชุดสนับสนุนการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) 31 พ.ค. 2564
2800 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างการจัดกิจกรรม CSR Travel Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ณ จังหวัดตรัง 30 ก.ย. 2565
2799 สฉช.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 30 ก.ย. 2565
2798 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม 30 ก.ย. 2565
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 งานกลยุทธ์โฆษณาในประเทศ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย