เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] 3 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์สินค้าการท่องเที่ยว (Tourism Product) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2565
2600 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ปี 2564 (ต.ค. - ธ.ค. 63) 5 ก.พ. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1/2564 ของ สลอ. 30 ก.ย. 2565
2598 ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2563) 30 ก.ย. 2565
2597 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานโซล ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปี 2564 30 ก.ย. 2565
2595 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ของ สกป. ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุที่ออกอากาศทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 1/2564 ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สำนักงานจาการ์ตา ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ กองตลาดเอชียตะวันออก ไตรมาสที่ 1/2564 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายโครงการกำลังใจ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม EXPAT FAIR for SPORT TOURISM แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศแผนจัดจ้างจัดกิจกรรม Amazing Thailand Online ภายใต้โครงการ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม (PM) 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการ Website และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในถนนสายรองและในพื้นที่เมืองรอง โครงการ เที่ยวเมืองรอง ช่วง Long weekend 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ ททท. สำนักงานดูไบ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย