เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2405 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองอาคารสถานที่) 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 และช่วงเวลา Work from Home รวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่อนปรนมาตรการ “ล็อคดาวน์” ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อและเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบล็อกเกอร์ออสเตรเลียผลิต CONTENT ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ Sustainable Tourism ประเทศไทยผ่านบล็อกและโซเชียลมีเดีย 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศเผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 ททท.สำนักงานโอซากา 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าย่ามแบบพับเก็บผ้าร่มไนล่อนกันน้ำ 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปิ่นโตอลูมิเนียมสกรีนโลโก้ลดโลกเลอะและโลโก้ 60 ปี ททท. 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Platform โครงการ Amazing Thailand Online Training 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2390 ประการผู้ชนะการจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรม NZ Micro Influencers “Thailand in the Home” ประเทศนิวซีแลนด์ 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตร voucher ห้องพักเพื่อมอบเป็นรางวัลโครงการ Amazing Thailand Online Training ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Smart Call Center 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย