เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] 30 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าที่ทำการและบริการส่วนกลางของ สนล. ปร 2564-2566 งบผูกพัน 30 ก.ย. 2564
2812 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัโครงการบำรุงรักษาและแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และ Mobile Application ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล MS SQL และการตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน และระบบทำเนียบพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดการด้านภาษี ของ สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2804 เช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ระบบงาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2802 จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของ TAT Review ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบบริหารองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะจัดทำกิจกรรม Amazing Thailand: Way Forward to Future Travel 28 กันยายน – 27 ธันวาคม 2563 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานอาคารบริการและก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา (จ้างก่อสร้างอาคารบริการสำเร็จรูป และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบและแก้ไขระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอรา จ้างบำรุงรักษาระบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2794 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน สรย. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย