เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31 [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบและแก้ไขระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอรา จ้างบำรุงรักษาระบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2814 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน สรย. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบและดูแลเว็บไซต์ ททท. สำนักงานดูไบ (www.tourismthailand-middleeast.org) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ใช้ประจำ ททท. สำนักงานดูไบ พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แทนตลาดอิหร่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานและแพลตฟอร์ม e-Learning สฟฟ. 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับตลาดอินโดนีเซีย ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเว็บมาสเตอร์ดูแลเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นของสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2806 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2805 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2803 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสร้างสรรค์กิจกรรม 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างศูนย์บริการข่าวสารหนองคายประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ กวส. 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของ ททท.สำนักงานสิงคโปร์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาด ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย