เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] 32 [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ททท. สำนักงานปารีส ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเปลงไฟล์ภาพยนตร์โฆษณา ชุด These Feelings are Waiting for you สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐโปเเลนด์ 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศแผนการจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะจ้างวิเคราะห์ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 6 รายการ 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน GREENDEE TRIP หิ้วตะกร้าเข้าสวน เรียนรู้วิถีอินทรีย์ 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานชุมพร ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กยท. 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สกท. 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลง Social Media ของ สซน. (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สซน.) ผู้จัดการตลาดออสเตรเลียและผู้เชี่ยวชาญจัดงาน Amazing Thailand Road Show 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย