เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแคมเปญออนไลน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาสผู้ชนะการจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Think World’s Premium Rice 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรม Amazing Thailand City Jungle Adventure 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับประจำสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน ททท. 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดูแลเว็บไซต์ ของ สซน.(www.amazingthailand.com.au) (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 30 ก.ย. 2564
2805 เช่าอาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานลำปาง จำนวน 3 ปี (2564-2566) 30 ก.ย. 2564
2804 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไ่ตรมาส1-3ปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือและ infographic ๒D Animation เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness in Thailand 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี 30 ก.ย. 2564
2798 การเช่าอาคารที่ทำการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ททท.สำนักงานโทรอนโต 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย