เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2405 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ททท. สำนักงานโอซากา 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 63 กกง. 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) ประจำปี 2563 ของ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับฟังลูกค้า VOC ของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2400 ประการผลผู้ชนะการจ้างจัดทำข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ชุมชน 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2396 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสน ไตรมาส 2 ปี 2563 ของ กตอ. 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ ททท. สำนักงานตาก (ไตรมาสที่ 2/2563 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2/2563 สลด. 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2564
2391 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่หอเกียรติยศ ททท. (Hall of Fame) 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาส 1 ปี 63 งานสถาปัตยกรรม 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาส 4 งานสถาปัตยกรรม 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาส 3 งานสถาปัตยกรรม 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย